Næsbyholm Storskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-46

Fredningsnr.
362453

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/4 1892. Hofjægermester P.C. Howden-Rønnenkamp til Næsby og Bavelse. Høj, 2 x 18-21 m. Bøgeskov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Godt 2 M. høj; aflang i NNØ-SSV, 21 x 18 M. Begroet med Bøgepur og træbevoxet i Skov. Fredlyst (tinglæst 6/4 1892). Bevoksning: 1981: Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18-21 m. Bøgeskov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2 x 18 m. Velbevaret. Ligger i høj bøgeskov. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2005 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution
Høj. Tværmål 20 m. 1,25-2,8 m høj. Højen ligger 8-11 m fra en kraftig terrassekant som i en skarp bue går uden om højen, der kan have givet anledning til forløbet.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)