Næsbyholm Storskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-47

Fredningsnr.
362455

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/4 1892. Hofjægermester P.C. Howden-Rønnenkamp til Næsby og Bavelse. Høj, 1,1 x 11-17 m. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, c 1.10 M. høj; aflang i N-S, 17 x 11 M. Mod N. ses en Forhøjning hvori 3 Bøge; deromkring ses en del Sten i Overfladen, og her gaar et Pælehegn ind over Højens Fod. Fredlyst (tingl. 6/4 1892). Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.10 x 11-17 m. Græsklædt.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj eller røse. Mål: 1,2 x 16 x 12 m. Oval, eller måske dannet af to sammenvoksede høje. Højest mod nord, synes i høj grad at bestå af sten. NNØ-SSV Bevokset med høje graner. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

2005 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution
Høj. Tværmål N-S 18 m, Ø-V 12 m. 0,85-1,6 m høj. Sænkning i midtpartiet. Højen stenfyldt. en terrassekant på vej henimod højen fra V er ført uden om den. En anden terrassekant fra SØ levner en passage på 10 m foran højen.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)