Næsbyholm Storskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-51

Fredningsnr.
362458

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/4 1892. Hofjægermester P.C. Howden-Rønnenkamp til Næsby og Bavelse. Høj, ret stor, på naturlig banke. Ung bøgeskov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret stor Høj paa Toppen af samme Bakke. Den kan ikke maales, da den er dækket af brysthøjt Bøgekrat. Fredlyst (tingl. 6/4 1892). Bevoksning: 1982: Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ret stor, paa naturlig Bakke. Ung Bøgeskov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj på bakketop. Flere randsten ses mod nordvest. Velbevaret. Ligger i høj bøgeskov. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2005 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution
Høj. Tværmål 10-11 m. 0,6-1,55 m høj. Ret stor høj på naturlig banke.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fire synlige randsten mod NV og V, 0,6 m store.

Litteraturhenvisninger  (0)