Næsbyholm Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-57

Fredningsnr.
362465

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,2 x 10 m. Nær grusgrav. Bøgekultur 1929.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1-1.20 M. høj, Diam 10 M. Beliggende sv. for en Grusgrav. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.20 x 10 m. Nær Grusgrav. Bøgekultur 1929.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj. 0,5 x 9 m. Ligger på bakkekant, hvorfor højden mod nord er 1,2 m. Umiddelbart nord for højen en dyb opgivet grusgrav. Ved nordlige højfod en sten. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Synlige randsten: 2 i N og 1 i SV. 1 ca. 30 m høj bøg midt på høj. Enkelte knap hovedstore sten i højoverflade. S for højen et gammel nedgravning 7 m Ø, 0,8 m dyb.

Litteraturhenvisninger  (0)