Næsbyholm Hg.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-57

Fredningsnr.
362491

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 15 m. 120-årig bøg.
Undersøgelsehistorie  (5)
1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.50 x 15 m. 120-aarig Bøg.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj på bakketop. 1,2 x 15 m. Ujævn overflade. Mod syd 3 store sten, antagelig randsten. Ca. 15 m NØ for højen går kanten af en ibrugværende, dyb grusgrav, der tydeligt forudses udvidet hen mod højen. Bes. 12-3-1986: Grusgraven går nu helt frem til højfod. Bør stoppes NU. I grusgravens bund sås kørespor, der tydede på, at graven stadig er i brug. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)