Bråby vænge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-69

Fredningsnr.
362415

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m. Tæt N for parken. Foden afskåret. Spredte småbuske. Græsklædt i ager. Hegn omkring.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, godt 2 M. høj, Diam 15 M., beliggende tæt neden for Slotsparken. Foden er afskaaren; sydligt paa Toppen staar et smukt gammelt Bøgetræ. I Højens Sider ses flere Steder Sten. Løst paa Overfladen ses en Del opsamlede Marksten. Græsgroet i Ager. Bevoksning: 1981: Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m. Tæt N. for Parken. Foden afskaaret. Spredte Smaabuske. Græsklædt i Ager. Hegn omkring.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Overgroet med slåen, hyld o.a. Bevoksning: 1981: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)