Hæsemarksmarken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-75

Fredningsnr.
362488

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5-3 x 25 m. Rundt stendige på højsiden. Bev. med tjørn. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.50-3 M. høj. Diam 25 M. Et rundt Stendige er sat oppe paa Højsiden saaledes, at dets Overkant mod Syd omtrent er i Mandshøjde; mod Nord staa det betydelig højere, idet Terrænet her falder. Ret affladet. Beplantet med større og mindre Løvtræer i Ager. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.50-3 x 15 m. Rundt Stendige paa Højsiden. Bev. med Tjørn. I Ager.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 2 x 24 m. Hele vejen rundt er højsiden forsynet med et ca. 1 m højt stengærde. Flad, let hvælvet top med store bøge og tjørn langs randen. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)