Næsby Jorder
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-77

Fredningsnr.
362490

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 50 x 13. 2,50 m høj. Randsten: S 7, N 13, V 4-5. Tæt tilgroet. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Retning Ø-V, tæt tilgroet med Tjørn i Ager. Ca 2.50 M. høj, c 50 M. lang og c 13 M. bred. Af Randsten ses i Syd: 1 nær Vestenden, 3 nær Midten (midt oppe); de er c 0.90 høje og staar med en indbyrdes Afstand af c 0.90. Yderligere skimtes 2 og ses 1 Sten. - I Nordsiden ses 1 ved Østenden samt c 12 andre. - Ved Vestenden ses 4-5 Sten. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 50 x 13 m. 2.50 m. høj. Randsten: S. 7, N. 13, V. 4-5. Tæt tilgroet. I Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. 2,5 x 56 x 13 m. Orienteret øst-vest. Randsten: N 19, Ø 2, S mindst 13, V ca. 5. En del randsten er utvivlsomt skjult af bevoksningen. Kraftig jordhøj; ved enderne nærmest tagrygformet; fladere på den midterste del. På den vestlige ende af højen ligger en del sprængte (rand-) sten; på den østlige del ligger en tilgroet dynge marksten. På den vestlige ende står løst et betonrør til fodring af fasaner (skader ikke ; skæmmer ikke ) Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rest? af gammelt stengærde parallelt med og 3 m N for den nordlige randstensrække i øst.

Litteraturhenvisninger  (0)