Græsvænget
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-83

Fredningsnr.
362482

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 10 m. 10-årig rødgran.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1 M. høj, Diam 10 M. Ret lavt paa det østlige Affald af en Bakke. Træbevokset. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 10 m. 10-aarig Rødgran.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 1 x 12 m. Størsteparten af højen beplantet med 1-2 m høje graner (ca. 10 år gamle) Bes. 12-3-1986 Beplantning af pyntegrønt (noblis). Bør fjernes. MB + CL Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Mulig bauta placeret 5 m øst for højfod.

Litteraturhenvisninger  (0)