Aalestokshøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050707-8

Fredningsnr.
38255

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (7)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 21 m. Græsgroet i ager. Stort tilgr. hul i top og side. Bevokset med spredte træer. (Udgr. 1874 af V. Boye).
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den midterste Høi har fordum været berygtet paa Grund af Troldfolket. Følgende Sagn lever endnu i Folkemunde: En Nat kom en Karl ridende forbi Høien og saae, at den stod paa fire røde Pæle. Nysgjerrig standsede han sin Hest for at see Troldene dandse i Høien, da en af disse gik hen til ham med et Guldbæger og bød ham drikke deraf. Men i det samme raabte en Stemme inde fra Høien:"Drik ikke!" og han gjød Drikken over Hestens Hale. Stemmen raabte da til ham:"Rid ad det Bolde (i.e: over pløiet Jord) og ei ad det Holde!", hvorpaa han red afsted med Bægeret, medens en anden Stemme raabte:"Eenbeen løb!" Rigtignok maatte Eenbeen, der gav sig til at forfølge Karlen, hver Gang løbe omkring Plovfurerne men var nær ved at indhente ham, indtil Karlen kom til den nærmeste Kirke. Lige ved at blive indhentet lovede han da at ville skjænke Kirken Bægeret, hvis han undslap. Da han kom hen til Kirken, stod Døren aaben, han red da lige op til Alteret og satte Bægeret derpaa, og dermed var Troldens Magt knækket.

1914 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj c 3 M. høj, Diam c 21 M. Udgravet med et 11 M. stort Hul. Siderne er ret stejle; i Nord ses antagelig 4 Randsten. Udgravet 1874 af V Boye for Herlufsholm, i hvis Oldsagssamling Fundet opbevares under No 939-54. Ifg Boyes Beretning i Herlufsholms Fundprotokol er Højen opført i 2 Sæt. I den ældre Høj fandtes 4' syd for Midten en Stenkiste af utilhugne Rullesten fra haandsten til Mands Løft; den var næsten cirkelrund 3' høj, 23' i Omfang, NV-SØ 7 1/4', NØ-SV 6 1/4'. Dækket bestod af mindre Haandsten og en større Sten i Midten, Bunden af mindre ikke flade Sten. Den [det] indre Gravrum var 4 3/4' langt og ved Midten 2' bredt, delt fra NV-SØ i 2 Halvdele ved en Række i Ler lagte mindre Sten; hvert af Rummenes Bredde ved Midten var 1 3/4'. I begge Rum laa brændte Ben og Trækul paa et 2'x1 1/2' stort Stykke ved Midten; Ben og Kul har været dækket af korte Træplanker. Mellem Benene laa i sydvestre Rum en Bronzesav og Dele af en Syl eller Naal, i det nordøstre Rum en Bronzekniv, Syl og Dobbeltknap. I den ældre Del af Højen fandtes endvidere et Lerkar, omgivet af mindre Sten og indeholdene mellem Trækul og brændte Ben en Bronzenaal. 3' oppe i Højen paa Grænsen mellem den ældre og yngre Høj stod en Stenkiste, bestaaende af 20 Haandsten af Mands Løft og en Mængde mindre Sten. Udvendig var den segmentformet med Korden i VNV-SSØ(!), 5 1/2' lang, 3 1/2' bred og 2' høj. Af de større Sten var 9 Dæksten. Fra VNV-ØSØ var Gravrummet 3' langt, 1'10" bredt. I Kisten fandtes mellem brændte Ben Brudstykker af en Bronze-Spiralarmring, en Spiralfingerring, en Dobbeltknap og et stykke Guldblik. I den yngre Høj, 6' over Bunden, 1 2/3' under Topppen sees mod Syd en Stenkiste i Lighed med de 2 andre, men delvis forstyrret. 7 store Sten stod i Oval med Længderetning SØ-NV. Udvendig 5' lang 3 1/2' bred. Mellem brændte Ben og Kul fandtes her en Bronzekniv og en Pilespids af Bronze. (Uddrag af Boyes Beretning).

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 21 m. Græsgroet i Ager. Stort tilgr. Hul i Top og Side. Bevokset med spredte Træer. (Udgr. 1874 af V. Boye).

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. To jordfaste sten i højside i nord kan være randsten, ligeså to jordfaste sten i højside i VNV. En løs sten i højside i VNV.

Litteraturhenvisninger  (0)