Mogens Tuesøns Badstue
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050707-33

Fredningsnr.
382527

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Bygning, Middelalder (dateret 1400 - 1499 e.Kr.)

Havn, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Middelalderlig stenbygning (Mogens Tuesøns badstue) Ruinerne af en middelalderlig stenbygning, formodentlig Mogens Tuesøns badstue, er beliggende under jordoverfladen.
Undersøgelsehistorie  (11)
1915 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1984:044
Næstved Museum
Dele af ruinen frilagt i forbindelse med anlægsarbejde. Det blev konstateret at badstuen lå på den oprindelige åbund og at der udenfor badstuens sydmur fandtes en række nedrammede pæle, der tolkedes som bolværk.

1915 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 1984:044
Næstved Museum

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-1842
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ruinerne af en middelalderlig stenbygning, formodentlig Mogens Tuesøns badstue, er beliggende under jordoverfladen.

1984 Tinglysning
Journal nr.: F53-1842
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1684/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1996 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Sb. 33 var afsat forkert.

1997 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A.89/97-3
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1999 Museal udgravning
Journal nr.: 1998:130
Næstved Museum
Afdækning af Tuesens Badstue, der må være opført ca. 1480 og ændret til boliger i slutningen af 1500-tallet. Ruinen udgøres af et ca. 13 x 8 m stort fundament af en teglstensbygning. der kan i den nordøstlige ende iagttages indre opdeling, dels et (adgangs-?)rum dels et formodet fyrrum med fri åbning til gavlen. Bygningen omtales i brandtaksationen fra 1760 og må være revet ned forholdsvis hurtigt derefter. Undersøgelsen viste, at de i 1914 fremdragne partier stort set fra bortfjernede, med undtagelse af fragmenterede syldstensforløb. Ruinen er atter tildækket.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)