Helligåndshuset
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050707-32

Fredningsnr.
382528

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Ødekirke, Middelalder (dateret 1400 - 1535 e.Kr.)

Ødekirke, Historisk Tid (dateret 1400 - 1803 e.Kr.)

Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Hospital, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Helligåndshusets kirke Ruinerne af Helligåndshusets middelalderlige kirke er beliggende under jordoverfladen. Fredningen omfatter matr.nr. 246a og 246d Næstved bygrunde.
Undersøgelsehistorie  (13)
1803 Registrering via historisk dokumentation
Næstved Museum

1927 Museal udgravning
Uspecificeret institution
Den anden kirke på stedet blev gennemrestaureret og delvist udgravet i gulvet.

1955 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Helligåndshuset nævnes første gang i et testamente fra 1398. Det var et sygehus, hvis forstander i hver fald til tider var gejstlig. 1514 søgtes hospitalet omdannet til et helligåndskloster, men uden resultat. 1532 fik byen overladt gråbrødreklostret mod at sørge for Helligåndshusets vedligeholdelse og hospitalslemmernes underhold. Fra 1636 anvendtes hospitalet som kirke og fattighus indtil 1803, da kirken blev nedlagt.

1982 Museal udgravning
Næstved Museum

1984 Tinglysning
Journal nr.: F53-1842
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-1842
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ruinerne af Helligåndshusets middelalderlige kirke er beliggende under jordoverfladen. Fredningen omfatter matr.nr. 246a og 246d Næstved bygrunde.

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1684/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Næstved Museum
Den ældste kirke er beliggende under museumshaven. Den anden kirke, beliggende i den nordvestlige halvdel af Helligåndshuset, blev nedlagt 1803, og hvælv nedrevet 1804. Benyttes i dag som museumsbygning. Kirken er bygningsfredet.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-214-0005
KUAS, Fortidsminder

2003 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2003:112
Næstved Museum
Ved mindre gravning øst for Helligåndshuset påvistes fundamenter af bygningen, der tidligere har stået i forlængelse af husets østgavl. Den syldstensatte bygning må være nedrevet forud for 16-1700 tallet og kan dermed have indgået i det middelalderlige Helligåndsanlæg. Bygningen kan lige så sandsynligt være opført i 15-1600 tallet, da Helligåndshuset endnu blev benyttet som hospital.

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark IV, 1, Præstø Amt
1955