Blegbjerggaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050708-4

Fredningsnr.
37258

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/12 1914, proprietær F.P. Jensen, Blegbjerggård. Diplom. Afmærkn.: MS 1915, løjtnant Lassen. Langdysse 19 x 11 x 0,75 m. Randsten: Ø 1 + 1 væltet, N 2 + 2 væltet, V 1, S 6 + 1 væltet. Intet kammer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Retning Vest (til N)-Øst (til S). Højningen er 19 M. lang, 11 M. bred og 0.75 M. høj. Afstanden mellem Stenrækkernes Ydre Side er 7 M. For Enderne staa 1 Sten oppe paa Højningen ved hver Ende; i Øst ligger desuden 1 udvæltet (begge Store); Syd for denne ligger en mindre. Afstanden mellem disse Stens Yderside er 14 M. Udenfor disse Endesten ses i Øst 3 liggende Sten, i Vest ses ligeledes 3 Sten. Afstanden mellem disse Stenrækkers Yderside er c 18 M. I Nordsiden ses fra Øst: 1 væltet + 1 staaende; derpaa mangler antagelig 1. Derpaa 2 staaende og 1 indadvæltet. Efter et Mellemrum, antagelig til 1 Sten ses 4, der naar til Vestenden. I Sydsiden ses fra Vest: 1 staaende, hvorefter 1-2 mangler. Derpaa 2 staaende og Mellemrum til 1 Sten. Dernæst 1 væltet, 1 staaende, Mellemrum til 1 Sten samt 3 staaende, der naar til Østenden. Af Kammer ses intet. Højningen er ubeskadiget. Fredlyst 1914. Jfr. Fotografi Pl. XV.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 19 x 11 m., 0.75 m. høj. Randsten: Ø. 1+1 væltet, N. 2+2 væltede. V. 1, S. 6+1 væltede. Intet Kammer.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)