Rislev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050708-11

Fredningsnr.
372510

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,65 x 18 m. Siderne afgravede og højen gennemskåret henover toppen Ø-V af en 4 m bred grav ført ind fra V. I Ø 6 små randsten. Bænk på toppen. Bev. på siderne med gran, røn og eg.
Undersøgelsehistorie  (5)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.65 M. høj. I Nord og Syd er Siderne stejle og Tværmaalet nu 18 M.; i Ø-V er den 19 M. Siderne er en Del afgravet, og Højen er gennemskaaren i Ø-V af en c 4 M bred Grav, der er ført ind fra Vest; den er nu tilgroet og kun 0.80 dyb. I Øst ses en tæt Række af 6 snese Randsten med samlet Længde 2.20 M. Nordligen ses 1 større Sten, mod NØ 2 større, mod NV 1, mod V. 3. Lyng og græsgroet i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.65 x 18 m. Siderne afgravede og Højen gennemskaaret henover Toppen Ø.-V. af en 4 m. bred Grav ført ind fra V. I Ø. 6 smaa Randsten. Bænk paa Toppen. Bev. paa Siderne med Gran, Røn og Eg.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)