Rislev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050708-13

Fredningsnr.
372511

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 11 m lang. Randsten: Ø 7, heraf 6 væltede, V 1 + 3 v., N 1, S 4. Intet kammer. Bøgeskov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Retning NV-SØ. 11 M. lang. I Østsiden ses 7 Sten, hvoraf kun den sydligste staar. For Nordenden staar 1 Sten vestlig. Af Vestsiden staar 1 mod N., og 1 er væltet udad, mod Syd ligger 2 Sten. Midt for Siden ligger en svær Sten, antagelig en Dæksten, der er slæbt herud. For Sydenden staar 1 spids, 1.05 høj Sten c 1.30 bred forneden; vest for den 1 og østfor 2 mindre. Øst for Sydenden ligger en stor, maaske dog jordfast Sten. Terrænet er ret sidt.

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 11 m. lang. Randsten: Ø. 7, heraf 6 væltede, V. 1+3 væltede, N. 1, S. 4. Intet Kammer. Bøgeskov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rest af kammer/gammel nedgravning en anelse SØ for midt af høj, 120 cm Ø-V og 100 cm N-S og 20 cm dyb. Omtrent midt i nedgravningen en ca. 60 cm lang og 20 cm bred sten på højkant, der kan være bæresten fra kammer. Mulig dæksten ligger på SV-side; stenen har form og dimensioner som en dæksten til et kammer og den ligger få m fra det mulige beskrevet ovenfor. En meterstor sten 2 m fra højfod i SØ stammer formentlig fra anlægget. Randsten: SØ 3 og en stump, SV 3, NV 1, NØ 5 og ca 3 stumper. Langhøjen ca. 50 cm høj.

Litteraturhenvisninger  (0)