Stenskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050708-14

Fredningsnr.
372512

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 10,5 x 5,5 m. Randsten: Ø 6, V 3 + 1 v. 2 kamre, men kun 1 sidesten bevaret af hver. Nåletræskultur.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt langdysse, Retning SØ (til Syd) NV (til Nord). Mindst 10.50 lang, 5.50 bred. Sydligst ses i Ø og V 2 Sten; naar Dyssens Ende regnes herfra [ligger der] et Kammer ligger 5-6.20 fra Sydenden. Af det staar den vestre Sidesten; Dækstenen er væltet mod Vest, men hviler endnu paa den. 9.25-10.25 fra den supponerede Sydende staar den antagelig østre Sidesten af et andet Kammer; Dækstenen ligger vest derfor. Af Randsten ses i Østenden 6 Sten, hvoraf No 2 fra Syd er indgroet i en Trærod og maaske lidt tvivlsom, No 4 er væltet tilbage. No 6 er udfor det andet Kammer. Af Vestsiden ses kun 4 Sten, af hvilken no 2 staar lige overfor Østsidens No 3 og er væltet bagover. No 3 er udfor søndre Kammer og No 4 mellem dette og det nordre Kammer.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 10.50 x 5.50 m. Randsten: Ø. 6, V. 3+1 væltet. 2 Kamre, men kun 1 Sidesten bevaret af hver. I Naaletræskultur.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langhøj. Synlige randsten: NØ 5, SV 4 og NV 3. De tre meterstore sten i NV kan være randsten og/eller kammersten.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)