Gjerdrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050708-21

Fredningsnr.
37259

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 25/11 1891, fredlyst ifølge reservation fra Herlufs- holm gods. Afmærkn.: MS 1908, løjtnant Lassen. Langdysse, 11 x 6 m. Randsten: V 2 + 1 v., N 8, Ø 2, S 6 + 1 v. Højen o,5 m høj. Intet spor af kammer. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Retning ØNØ-VSV, 11 M. l, 6 M. bred. Fra Vestenden ses 2 staaende og 1 udvæltet Sten. I Nordsiden 8; i østenden 2; der mangler vist 1. I Sydsiden staar 6; vest derfor 1 noget udvæltet. Stenene er lave, indtil 0.90 høje. Højningen er lav, indtil 0.50, fuldt græsgroet og ubeskadiget. Der ses intet Spor af Kammer eller at der nogensinde har været noget. Fredlyst (tinglyst 25/11 1891). Fredningsstenen staar inde paa Højningen, nord for dens Midte. Jfr Pl XVI. ]Fot 2[.

1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 11 x 6 m. Randsten: V. 2+1 væltet, N. 8, Ø. 2, S. 6+1 væltet. Højen 0.50 m. høj. Intet Spor af Kammer. Græsklædt i Ager.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM-sten på høj ved NNV-randsten.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.


Billeder

809 oversigt indre. Set fra ØNØ.
807 oversigt. Set fra SSØ.
804 oversigt. Set fra N.
Foto, oversigt