Sandby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050709-5

Fredningsnr.
36255

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Jættestue med bikammer, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1907, gdr. Ferdinand Rasmussen, Høveltegård. Diplom Afmærkn.: MS 1913, Nordmann. Høj, med jættestue, 2,5 x 24 m. Kamret jordfyldt 5 x 2,15 m. 5 sidesten i hver side af gangen og 2 dæksten. Af kam- ret ses 2 dæksten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (12)
1907 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue i Høj. Højen c. 2,50 M høj; Diam. c. 24 M. Kammeret, der har Retning N-S, er 4,35 M langt, c. 2 M bredt ved Midten. Om dets Sidesten kan kun delvis udtales, idet den søndre Del er stærkt sandfyldt med Rævegrave. Partiet nord for Gangen bestaar foruden Hjørnestenen af 1 Sten i Øst; 1 Endesten i Nord, i Vestsiden ses 1 Sten. Afstanden fra Gangens Hjørne til Endevæggen er 1,30 M. Kamret har været dækket af 3 Sten, af hvilke den nordligste nu mangler; den mellemste forefindes, men er gledet ned ved Vestenden; den sydligste, der er 3-3,50 M lang og 0,80-0,90 M tyk, ligger paa Plads og dækker over Kamret til 1,80 M. fra Sydenden; mellem de 2 Dæksten er en Afstand af 025-040 M. Gangen, der udgaar mod Øst, 3,50 M lang, 0,75 M. bred og nu c. 0,60 M høj ved Aabningen. Den bestaar af 4 Sten i hver Side og er dækket af 2 større Dæksten og 1 mindre inderst. Fra Kamrets Bagkant er der c. 11 M til Højens vestre Fod; det ligger saaledes stærkt excentrisk og der er Sandsynlighed for et Kammer bag det. Højen er fredlyst og Jættestuen vil blive restaureret.[[Der er fundet Ben i Gangen, og tæt ved Østsiden af Højen laa under flad Mark kun c 1/2 Alen dybt et udstrakt Skelet.[Jvf. Pl. XVII]. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Jættestue, 2,50 x 24 m. Kamret jordfyldt, 5 x 2.15 m. 5 Sidesten i hver Side af Gangen og 2 Dæksten. Af Kamret ses 2 Dæksten. Græsklædt i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JÆTTESTUE I HØJ: Kammeret ligger meget forskudt i højen mod NØ. og sat af 9 synlige bæresten. Mindst 3 bæresten er ikke synlige i kammerets vestside, disse er dækket af nedskredet jordfyld. SYNLIGE BÆRESTEN: 2 i vest, 1 i nord, 5 i øst, 2 i syd, med 2 dæksten. Kammeret er 4,90 m x 2,10 m i syd og 1,60 m i nord. Store dæksten over sydenden i oprindeligt leje. Nord for denne, ca. midt over kammeret, stor nedskredet dæksten (nedskredet med sin vestende). Yderst over nordlige del af kammeret mangler en oprindelig dæksten. Sydenden af kammeret er særdeles velbevaret med tørmursopbygninger og indskudte sten. DOG MED ENKELTE FORSTYRRELSER DER BURDE STABILISERES AF FST. Kammeret er orienteret N-S. Gang mod øst, bestående af 4 bæresten mod nord, 2 mod syd (af oprindelig 4). 2 dæksten dækker hele gangpartiet. Indskudt dæksten mellem kammer og gang. Gangens længde 3,30 m og ca. 0,70 m bred. OMGIVENDE HØJ: 2,5 x 20 x 18 m, orienteret N-S. Fra gangmunding til pløjning = 4 m. INGEN oppløjede fyldskifter. Enkeltstående små selvsåede graner. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret, smukt liggende jættestue. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Jættestue. Kammer orienteret NNØ-SSV med gang udgående i ØSØ. FM-sten sat i højside i SV.

2016 Museal besigtigelse
Journal nr.: KNV 00430
Museum Sydøstdanmark
På bar højoverflade opsamlet et skår af groft magret keramik.

Litteraturhenvisninger  (0)