Ulstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050710-2

Fredningsnr.
3624167

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3624-166, 167. Langdysse 19 x 7 m. Randsten Ø 12 + 1 v., V 11, N 5, S 5. Kammer af 5 bæresten. Ingen dæksten. I krat.
Undersøgelsehistorie  (8)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Retning NØ-SV, c 18-19 M lang, 6,50-7 M bred. Den er som foregaaende stærkt tilgroet med Tjørn og Slaaen, særlig mod Syd. Ca. 10.50-11.50 M fra Nordenden er Gravens Plads. Der er dannet af 2 Sten i hver Langside og 1 i Sydvestenden og er indvendig c. 1.30 M langt, 050 M bredt; Dæksten Mangler (se nedenfor under Østsiden). I Østsiden er mellem Hjørnestenen og 2den Sten et Mellemrum af 1.80 M. Efter dette Rum følger 3 Sten hvorefter maaske 1 mangler. Derpasa 1 stor udvæltet og 2 staaende. En stor udvæltet og kløvet Sten udfor Kammeret kan muligt være Dækstenen. Derpaa følger 5 Sten i Rad lige til Enden. Af Vestsiden ses sydfra 11 Sten paa Rad; derpaa mangler de øvrige lige til Hjørnestenen. I Nordenden ses 5 Sten, Hjørnerne medregnet. I Syd er vist ogsaa 5 Sten, hvoraf 2 er mandshøje, den ene noget hældende. Bevoksning: 1981: Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 19 x 7 m. Randsten: Ø 12 + 1 væltet, V. 11, N. 5, S. 5. Kammer af 5 Bæresten; ingen Dæksten. I Krat.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, orienteret NNØ-SSV. Mål: 0,6 x 20 x 7 m. Lav jordhøj. Randsten: N:%, Ø:13, S:5, V: ca. 13 I dyssens sydlige del et lille kammer af 5 bæresten. Liggende i højens længderetning med åbning mod nord. Ingen dæksten. I højens nordlige del står 2 sten i forlængelse af hinanden N-S; rest af endnu et kammer ? Det var ikke muligt at finde nogen fredningssten, trods rimelig god overskuelighed. Bevoksning: 1981: Løvkrat

1998 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)