Ulstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050710-11

Fredningsnr.
37245

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.:18/8 1886. Gdr. Christian Andersen. Afmærkn.:MS (1887) Dyssekammer. Firkantet af 5 bæresten og 1 stor dæksten, 2 gangsten.
Undersøgelsehistorie  (12)
1886 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse, beliggende tæt ved Landevejen. Jordhøjningen er nu c 6 M i Tværmaal, c 060 M høj. Paa hosstaaende Maalebogsrids ses Kammeret, der har Retning NNØ-SSV dannet af 1 Endesten i N., 2 Sidesten i hver Langside og en Tærskelsten i Syd, den skorter 20 Cm mod Øst. Kammeret er indvendig 1.50-1.60 l, 090-1.40 bredt. Foran Kammeret staar i hver Side 1 Gangsten. De springer i Vest c 1.30, i Øst 117 frem foran Tærskelstenen. Kammerhøjde er nu 070. Jorden naar til Tærskelstenens Overflade. Dækstenen er c 270x2 M og 095 tyk. Foruden Dyssens Hovedsten ses forskellige Paksten o.l. Se PL. XIX, der er taget fra SØ i Baggrunden ses Ulstrup By. Fredlyst (Dekl tingl 18/8 1886) Fredningsstenen staar foran Dyssen, vendt mod Landevejen. Bevoksning: 1981: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer. Firkantet, af 5 Bæresten og 1 stor Dæksten, 2 Gangsten.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer på rest af høj. Kammeret består af 5 bæresten, 2 gangsten og en stor overligger. På skråningerne omkring kammeret mange ca 1/2 m lange sten (på sekundært leje?). Et område på 9 gange 7 meter friholdes for dyrkning. Det står med 2-4 dm høje kanter mod V, N og Ø. Der er henkastet enkelte marksten i og ved kammeret. Bevoksning: 1981: Græs

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Dysse. Dyssekammer orienteret NNØ-SSV med gang udgår i SSV. 2 skåltegn på dækstenens syd-del. FM-sten sat i højside i SV.

Litteraturhenvisninger  (0)