Træløse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050710-14

Fredningsnr.
37251

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdyse 18,5 x 7,5 m. Randsten: Ø. 7 + 2 v. N. 2 + 2 v. V. 5-6, S. 1. 2 bæresten af et kammer. Bev. med tjørn o.a. Tinglyst tekst 1986: Langdysse, 7,5 x 18,5 m stor, orienteret i NNØ-SSV. Randsten: i øst 9, i nord 4, i vest 6, i syd 1. Af kammeret resterer 2 bæresten. I ager.
Undersøgelsehistorie  (14)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(nu under Ravnstrup). Langdysse, beliggende i et Krat i Ager. Retning SSØ-NNV; 18.50 M lang, 7.50 M bred. 4.50-6.50 M fra Sydenden ses som Resten af et Kammer den østre Sten, c 1.30 M lang, og den nordre, der er 0.70, men staa lidt fra den østre, saa Bunden bliver c. 0.90. Et Sted ved den østre Stenrand er der gravet ned; her ses Koltringer i flere Lag. Af Stenranden ses i Øst sydligt 4 Sten paa Rad, (af de 3 sydligste ses kun Toppen), ret tæt; derpaa 1, ved hvilken der er gravet. Længere mod Nord ses 4, hvoraf No 2 er væltet ud. Af Nordenden ses en meget svær Sten, 1.70 M lang, liggende paatværs af Dyssens Retning saa langt mod Øst, at den er udenfor Østrækken. Endvidere mod Vest 3 svære Sten, der er udvæltet. Ogsaa her ligger den yderste udenfor Vestrækken. Af Vestranden ses 3-4 Sten mod Syd og 2 nærmere Nordenden. Af Sydrammen ses kun 1 Sten. Desuden ses Sten forskellige Steder indenfor Rammen; en, der er 5 M fra Nordenden, er sikkert Rest af et andet Kammer.

1940 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3725:1, Status: B

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 18 1/2 x 7 1/2 m. Randsten: Ø. 7+2 væltede, N. 2+2 væltede, V. 5-6, S. 1. 2 Bæresten af et Kammer. Bevokset med Tjørn o.a.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Aflysning
Journal nr.: 1309/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Frigivet på gr. af den dårlige tilstand.

1959 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 1309/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2831
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse, 7,5 x 18,5 m stor, orienteret i NNØ-SSV. Randsten: i øst 9, i nord 4, i vest 6, i syd 1. Af kammeret resterer 2 bæresten. I ager.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2831
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
To resterende bæresten af kammer er orienteret i langdyssens længderetning NNØ-SSV.

Litteraturhenvisninger  (0)