Naaby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050710-37

Fredningsnr.
37246

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3724-6 og 8. Tingl. : 3/12 1914, arvefæster Lars Larsen, Troldhøjgård. Afmærkn. : MS 1915 løjtnant Lassen. Høj med jættestue. Af højen kun midtpatiet tilbage, 8 x 2,7 m. Kammer jordfyldt ; 3 dæksten ses. Af gangen ses 2 dæksten og bæresten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (13)
1837 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1837 Køb af genstand til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Div. fund fra jættestuen samt indhold af en y.bro.a. urne.

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Jættestue. Højen, hvis oprindelige Diameter har været c 18 M, er afgravet fra alle Sider saa kun Kammer staar tilbage 270 M høj, Tværmaal 7.50-8 M. Jættestuens Indgang er mod Øst (til Nord): En 030 M tyk Sten, der ses i en god M's Længde, er antagelig Gangens inderste Dæksten (nu dens yderste). Der er en ganske smal Aabning under den, der tillader at se, at Stenen hviler paa mindre Sten der antagelig er Paksten mellem Gangens Sidesten; Gangens Bredde er c 090. Ovenpaa denne flade Dæksten hviler en anden af samme Tykkelse, der ses i en Længde af 070. Udenfor Dækstenen ses i Syd Toppen af en Sidesten i Gangen 060 M udenfor Dækstenen. Om Kammeret kan skønnes noget efter de Dele af Dækstenene, der er synlige ovenfra. Den søndre Dæksten er gravet fri, af den nordre ses et Hjørne ved et Rævehul. Der synes at være 3 Dæksten c 2 M lange og med en samlet Bredde af c 4 M. De begynder c 1 M indenfor Yderkanten af den bevarede Dæksten i Gangen. Fra Gangens Dæksten kan man stikke 140 M ind med en Stok; man støder da paa Jord. Der er gravet lidt i Jorden ovenover Dækstenen, og Jorden er lagt op i en Top over den nordlige Sten. Græsgroet i Ager. Kammeret har tidligere været tilgængeligt. Det skal være udgravet for 70-80 Aar siden og det hedder, at Manden, der gravede den ud, tog til København og fik mange Penge for Fundet. Det sidste hører antagelig Sagnet til; men Tidsbestemmelsen passer med det til Museet 1837 indkomne Jættestuefund 4160-68 og Bronzealderfundet 4159-71. Der angives her, at Kammeret skulle være 7x3 Alen med en Højde af 2 1/2 Fod; Gangen skulle have været 9 Fod lang, 1 1/2 Fod høj og 1 1/8 Fod bred. Højen havde Stenkreds. Fredlyst (tingl 3/12 1912). Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1914 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Jættestue. Af Højen kun Midtpartiet tilbage, 8 x 2.70 m Kammer jordfyldt; 3 Dæksten ses. Af Gangen ses 2 Dæksten og 1 Bæresten. Græsklædt i Ager.

1943 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 584/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 584/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættesue i høj. Højens sider står meget stejle p.gr.a. afpløjning i gammel tid. Der har i gammel tid været gravet ned i toppen, hvorved 2 overliggere til kammeret ses. Øst herfor rager dele af endnu to sten frem - overligger samt bæresten til kammer eller gang(?). Der er tilsyneladende tilført noget jord på toppen inden for det seneste årti, og stenene ses derfor nu kun delvis på overfladen. 3 store træer på højsiden er savet ned inden for det seneste tiår. Fra stubbene breder der sig nu nye grene. Desuden ses en halv snes unge, selvsåede løvtræer på højen. Fredningsstenen hældte kraftigt. Er nu rettet op. Mål: 2,3x10x9 m. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)