Naaby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050710-41

Fredningsnr.
37248

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3724-6 og 8. Rest af dysse. Ingen høj. 3 bæresten af et kammer og 2 rand- sten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Dysse. Højningen er helt fjærnet og der er gravet saa dybt, af Kammerets Sten staar helt frit. Som det ses paa hosstaaende Rids staar 1 Sten i N., V. og S. Ca 420 M øst for Kammerets Veststen staar en Randsten 115 M høj; tæt syd for den en anden. 145 M høj. Disse Randsten vil dog snart blive fjernet, da de staar umiddelbart op til vejkanten og gør Hestene sky. Bevoksning: 1981: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Dysse. Ingen Høj.3 Bæresten af et Kammer og 2 Randsten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Resterne af storstensgrav på plateau på bakkeside. Ingen spor af høj. Den store sten mod NV sodsværtet og skaller p.g.a. kraftig varmepåvirkning. De 2 mindre sten mod SV (muligvis opr. 1 sten, som er sprængt i 2 stykker) synes også afsprængt i overfladen i nyere tid. Der ses rustpletter i overfladen på dem begge - fra ploven? De 2 østlige sten dækket af lav, men med enkelte furer, hvor lavlaget er skrabet af så voldsomt, at stenene er blevet ridset. I furerne ses jernstriber - fra ploven? Da politisag allerede har været igang, gøres ingen ejerkontakt nu. . Bevoksning: 1981: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)