Naaby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050710-42

Fredningsnr.
37247

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr. nr.: Intet Nr. (ved fælles sandgrav). Bavnebakke høj, 1,5 x 15,5 m. Stærkt afgravetet fra SØ og NV. Sænkning i toppen. 6 randsten. Græsklædt, beliggende ved fælles sandgrav. NMI: "Ravnebakke"
Undersøgelsehistorie  (8)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa Ravnebakken. 150 M høj, Diam. 15.50 Stærkt afgravet fra SØ og NV og med Sænkning i Toppen; vist udgravet. I Sydøst ses Toppen af 4 tætstillede Randsten med en samlet Længde af 370, i Nordvest vist 2 Randsten. Umiddelbart nordvest for Højen ligger en stor Mængde Sten, tildels Afkløvninger af store Sten, antagelig hidrørende fra Højen. Bevoksning: 1981: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ravnebakke", Høj, 1.50 x 15.50 m. Stærkt afgravet fra SØ. og NV. Sænkning i Toppen. 6 Randsten. Græsklædt, beliggende ved fælles Sandgrav.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj "Ravnebakke" (ifølge 4-cm kort). 3 randsten synlige i sydsiden. Endnu en, dækket af græstørv, lokaliseret mellem de 3 synlige. Højen er i gammel tid stærk forgravet, især i SØ-siden og i N-siden. Flagstang på nedgravet jernpæl i toppen. Omkring flagstangen er græsset slidt væk og overfladen slidt ned (af kreaturer?). I grusgrav mod SØ, ca 50 m fra højen et stærkt forfaldent hus med tilhørende toiletskur. Omkring huset meange gamle brædder og andet affald. Flagstangen bør fjernes, hvilket næppe kan bedrøve nogen, da den ikke længere er brugelig. Hvis den godkendte fornyelse af spejderhuset mod SØ ikke bliver til noget, bør hus m.m. fjernes. Dimensioner: ca 13 m N-S og ca. 16 m Ø-V. Mål: 1,5x16x13 m. Bevoksning: 1981: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. Tre synlige randstene i SSØ.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)