Tybjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050711-5

Fredningsnr.
36257

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 18 x 6 m. Næsten ingen høj. Randsten: N 3 + 2 v., Ø 12, S 2, V 10 + 1 v. Kun enkelt kammersten tilbage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Retning Nord-Syd. c 18 M. lang, c 6 M. bred mellem Stenrækkerne; Højning findes næsten ikke. Af Randsten ses i Nordenden 1 staaende og 2 udvæltede foruden Hjørnestenen. I Østsiden ses 12 Sten, hvoraf No 4 fra Nord hælder lidt. I Sydenden 2 Sten; I Vestsiden 11, Hvoraf No 2 fra Nord er udvæltet. Siderækkerne fortsattes i Syd forbi Enderækken; mellem Endestenenes Inderside er 12 M. Af Kamret staar kun den vestlige Sidesten, 1.80 M. lang; den anden ligger væltet. Dyssen er delvis kratbevoxet.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 18 x 6 m. Næsten ingen Høj. Randsten: N 3 + 2 væltede, Ø. 12, S. 2, V. 10 + 1 v. Kun enkelt Kammersten tilbage.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)