Orestenen
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050711-8

Fredningsnr.
362532

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, Orestenen. Stor stenblok, op til 5,1 m lang, 4,6 m bred og 2,5 m høj. Toppen, der har en sadelformet sænkning i øst, skråner fra øst mod vest. Siderne er stejle. Den østlige side er lodret, og i den er indhugget initialer og årstal over ejere fra 1291 frem til nutid. Tinglysningen vil ikke være til hinder for, at denne praksis fortsætter. Sagn: - En troldheks smed stenen fra et klokketårn. - En trold ved Averisi har kastet den efter Tybjerg kirketårn, men stenen kom for langt. - En trold ved Lidemark (variant Menstrup Bjerg) har kastet stenen mod Herlufmagle Kirke, men stenen kom for langt. - Kæmpen i Tybjerg ragede uklar med sin kollega i Herlufmagle og smed den store sten efter ham, men den faldt i skoven. Han blev da så rasende over forbieren, at han døde af det. Det samme vil ske for enhver, der skader stenen. - Karle og piger fra egnen har engang haft dans og lystighed på stenen. - En sten fra Høj ved Arresø Kirke blev kastet på kirketårnet. - Stenen er kastet af en trold i Østerskov ved Glumsø efter Tybjerg Kirke. Stenen står ved en skovsti mellem to bakker. Stenen er forsøgt gravet fri, således at den nu ligger i en sænkning.
Undersøgelsehistorie  (4)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Orestenen. En meget stor naturlig Sten, 4.50 x 4 M i Tværmaal c 2.75 M. høj. Paa den ene Side er nu indhugget Forbogstaverne paa Tybjerggaards Ejere, begyndene med IS 1291.

2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0881
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten, "Orestenen". Flere sagn fortæller, at stenen er kastet.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)