Tornhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050712-6

Fredningsnr.
3624153

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tornhøj, 3,8 x 22 m. I toppen svag sænkning. Mod SØ. gammel afgravning. I Ø 20 randsten i NV 1. Beplantet med nåletræer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.80 M. høj; 22 M. i Diam. "Tornhøj". I Toppen ses en svag Sænkning; her har været St Hans Baal. I Sydvest staar ved Foden Tjørn og hyld. I Vestsiden nær Foden ses en gammel Afgravning. Af Randsten ses mod Øst 20, i Nordvest 1. Græsgroet i Ager. Bevoksning: 1981: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tornhøj", 3.8 x 22 m. I Toppen svag Sænkning. Mod SØ. gammel Afgravning. I Ø. 20 Randsten, i NV. 1. Beplantet med Naaletræer.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Gammel sænkning i top, overgroet med buske og træer. "Tornhøj". Bevoksning: 1981: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. Synlige randsten: N 1, SØ-Ø 9 og SSV 5.

Litteraturhenvisninger  (0)