Galgehøj
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050711-17

Fredningsnr.
36258

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl. : 7/1 1915. Fredlyst af gdr. Jens Chr. Larsen, Kildegård. Fredningen tiltrådt af Gisselfeld kloster. Diplom Afmærkn. : MS 1915, Løjtnant Lassen Galgehøj, 3,5 x 25 m. Toppen danner en 10 m stor flade. Foden noget afskåret og siden mod N. noget afgravet. Anselig. Bev. med spredt lærk. Poppel, hyld o.a.
Undersøgelsehistorie  (8)
1888 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Jordhøj "Galgehøj" c. 7 Alen høj. Skal være bleven benyttet som Rettersted for nogle Menneskealdre siden. Højen tilhører Gisselfeld og er fredet (?).

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Galgebakke, en Høj, 3.50 M. høj, 24 M. i Diam. Toppen danner en mod SV skraanende, 10 M. stor Flade. Foden er noget afskaaren mod Nord; mod Vest er Siderne derimod velbevarede. Bevoxet med store Popler og Fyr.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Galgehøj", 3.50 x 25 m. Toppen danner en 10 m. stor Flade. Foden noget afskaaret og Siden mod v. noget afgravet. Anselig. Bevokset med spredt Lærk, Poppel, Hyld o.a.

1977 Genstand givet til museum
Journal nr.: 143x, 1977:158
Næstved Museum
1977 fik Næstved Museum to stolper foræret, der menes at være en rest af den galge, der har stået på Galgebakken i Tybjerglille. De stod på stedet endnu i 1960erne, hvor de blev fjernet og anvendt som bygningstømmer, men siden hen altså overdraget museet.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. FM-sten sat i højside i SV.

Litteraturhenvisninger  (0)