Bavnebakken
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050712-14

Fredningsnr.
3624152

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr. nr.: intet matr. nr. (ved fælles grusgrav) . Tingl.: 3/10 1887. 3 alen omkring stenen. Bavnebakke, vestlige halvdel af høj ved sandgrav. 2,75 x 2o m. På toppen generalstabsmærke.
Undersøgelsehistorie  (8)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest ved en Sandgrav. Kun den vestlige Halvdel er bevaret; 2.75 M. høj; Diam c 20 m. nu kun c 11 M. bred, men Bundfladen skraaner stærkt, saa Bredden nedadtil er en Del større. Fylden er Sand. I SV. ses 2 Randsten. Paa Toppen Generalstabsmærke med Fredningspligt 3 Alen til alle Sider. Bakken, paa hvilken Højen ligger, kaldes Bavnebakken. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnebakke", vestlige halvdel af Høj ved Sandgrav. 2.75x20 m. Paa Toppen Generalstabsmærke.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 172/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 172/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Soignering af arealet omkring højen.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,9 x 26 x 22 m. Sydlige og østlige dele fjernet af gammel sandgrav, der nu er indlagt som anlæg. Ujævn, let skrånende topflade. Højen hedder "Bavnebakke". Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)