Handskehøi
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010109-41

Fredningsnr.
262716

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Handskehøj", 5,5 m høj. Foden nær - mest firkantet. Målene her: N:29 m, V:30 m, S:29 m, Ø:25 m. Mod N en større men tilgroet afgravning af siden. Toppen hvælvet. Græsklædt. I ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Handskehøi", der er afgraven i den nordlige Side..... I "Handskehøi", har man hørt Troldfolket spille. Bevoksning: 1989: Græs

1886 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Handskehøj", 5,5 m høj. Foden nærmest firkantet. Maalene her: N:29 m, V:30 m, S:29 m, Ø:25 m. Mod N en større men tilgroet Afgravning af Siden. Toppen hvælvet. Græsklædt. I Ager.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Nyplejet. Helt græsklædt efter pleje. En del stubbe efter ryddede løvtræer på N- og Ø-siden. Stubbe efter ryddede buske spredt på S-siden. En rævegrav højt på SV-siden. ** Seværdighedsforklaring ** Yderst seværdig efter sanering. Offentlig tilgængelig. Parkering på offentlig vej tæt N for højen. Bevoksning: 1989: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)