Asserbo Slotsruin
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010111-31

Fredningsnr.
262786

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Asserbo Slot ligger i dag som et idyllisk sceneri i Asserbo Plantage omgivet af voldgrave. Ruinerne af har en lang historie. Omkring 1163 skænkede biskop Absalon Asserbo til et kloster for munke af karteuserordenen. Senere overgik det til cistercienserordenen og forskellige adelsfamilier, og i 1560 blev det krongods. I begyndelsen af 1700-tallet blev Asserbo opgivet på grund af sandflugten i området, som lagde de omkringliggende landsbyer øde og overlod slottet til stenbrydere.
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
1970: Asserbo voldsted Voldstedet består af en ca. 60 x 60 m. stor firesidet banke, hvis kanter i øst, syd og vest flankeres af en 5-8 m. bred jordvold, hvis topflade ligger 1,5-3 m. over de sænkninger i terræn"et, der omgiver voldstedet. På banken er frilagt syldsten og murværk fra et trefløjet anlæg, og 3 kældre, nem- lig 2 i vestfløjen og 1 i nordfløjen, er udgravet til en dyb- de af ca. 2 m under terræn. voldstedet er græsklædt med spred- te løvtræer langs kanterne. Det ligger i skovafdeling 194. Fredningsgrænsen forløber 20 m. fra bankens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ruinerne må ikke fjernes, og res- taurering samt opmuring (evt. tildækning) af dise må kun ske efter rigsantikvarens anvisning. 1986: Asserbo voldsted, Asserbo slotsruin. Voldstedet består af en firkantet borgbanke, der i N-S måler 43 m og i Ø-V måler 42 m. Selve topfladen udgør heraf henholdsvis 32 m og 35 m. Omkring borgbanken: en ca. 18 m bred og 2 m dyb vandfyldt voldgrav. Borgbankens topflade ligger ca. 2 m over voldgravens vandspejl. På borgbanken findes brolægning og ruiner, som er omfattet af fredningen. Voldstedets samlede udstrækning er i N-S 86 m og i Ø-V 88 m. Fredningsgrænsen løber 5 m udenfor voldgravens yderste kant. Tinglysningskalke viser voldstedets form, udstrækning og fredningsgrænse.
Undersøgelsehistorie  (16)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Asserbo Slotsruin og Mindesten over Kong Frederik VII. (Jvfr. Veiby Sogn, No. [sb.] 15). Bevoksning: 1986: Græs og Løvkrat

1970 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2627:86, Status: B

1970 Tinglysning
Journal nr.: A.207/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1970 Museal besigtigelse
Journal nr.: A.207/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Voldstedet består af en ca. 60 x 60 m. stor firesidet banke, hvis kanter i øst, syd og vest flankeres af en 5-8 m. bred jordvold, hvis topflade ligger 1,5-3 m. over de sænkninger i terrænnet, der omgiver voldstedet. På banken er frilagt syldsten og murværk fra et trefløjet anlæg, og 3 kældre, nemlig 2 i vestfløjen og 1 i norsfløjen, er udgravet til en dybde af ca. 2 m. under terræn. Voldstedet er græsklædt med spredte løvtræer langs kanterne. Det ligger i skovafdeling 194. Fredningsgrænsen forløber 20 m. fra bankens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ruinerne må ikke fjernes, og restaurering samt opmuring (evt. tildækning) af disse må kun ske efter rigsantikvarens anvisning.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-133
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Voldstedet består af en firkantet borgbanke, der i N-S måler 43 m og i Ø-V måler 42 m. Selve topfladen udgør heraf henholdsvis 32 m og 35 m. Omkring borgbanken: en ca. 18 m bred og 2 m dyb vandfyldt voldgrav. Borgbankens topflade ligger ca. 2 m over voldgravens vandspejl. På borgbanken findes brolægning og ruiner, som er omfattet af fredningen. Voldstedets samlede udstrækning er i N-S 86 m og i Ø-V 88 m. Fredningsgrænsen løber 5 m udenfor voldgravens yderste kant. Vedlagte tinglysningskalke viser voldstedets form, udstrækning og fredningsgrænse.

1986 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-133
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1825/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1986 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 1825/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Asserbo slotsruin. Ikke som beskrevet, se opmåling. Bevoksning: 1986: Græs og Løvkrat

1992 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Restaurering af Asserbo ruin

2002 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Lavet tilstandsvurdering af murværk mm.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2015 Museal besigtigelse
Journal nr.: 16/03308
Kulturstyrelsen
Tilstandsvurdering 2016 af Asserbo Ruins murværk mm.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)