Rokkestenen
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-2

Fredningsnr.
28287

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
MS (1938, Jul. S. Raklev). Langdyssen "Rokkestenen", 35 x 16 m; kammer af 4 bæresten og dæksten; ved sydenden måske dæksten efter andet kammer. Randsten: NNØ 6, SSV 7, VNV 20, ØSØ 22. Restaureret 1938.
Undersøgelsehistorie  (10)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rokkestenen", fredet Langdysse, Retning Nø.-Sv., 122' l., 78' bred. Stærkt tjørnebevoxet, saa at den ei kan undersøges fuldstændig. - Jordhøien 3-4' høi. 42' fra den nordøstl. Ende og 15' fra den østl. Randstens Yderside: et kisteformet Kammer (Retn Nø.-Sv.), som er saa tæt lukket, at det ei kan maales. Dækstenen er 11' lang og ved den nordøstl. Ende 8 2/3' bred samt tresidet. Den kan rokkes. Synlige Randsten: I den sydl. Ende: 7 liggende, 1 staaende ( 4 5/6' høi og bred). I den østl. Side: 4 liggende, 6 staaende. I den nordl. Ende: 3 liggende, 0 staaende. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1938 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal restaurering
Journal nr.: 440/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdyssen restaureret 1938 ved J. Raklev. Pl. I-III.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdyssen "Rokkestenen", 35 x 16 m; Kammer af 4 Bæresten og Dæksten; ved Sydenden maaske Dæksten efter andet Kammer. Randsten: NNØ 6, SSV 7, VNV 20, ØSØ 22. Restaureret 1938.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt. Længden rimeligt sandsynlig, bredden vist overvurderet, men sikker stillingtagen umulig, da tæt kratbevoksning forhindrede afskridtning. De monumentale randsten ikke optalt, da flertallet var dækket af krat. Af kammeret var kun dækstenen synlig, mens bærestenene var jorddækkede. Stenen nær S-enden, der på blå kort opfattes som mulig dæksten af et andet kammer, er for lille til en sådan funktion. Bevokset med en monumental, mangestammet, gammel bøg med mange udgåede dele på V-siden. Hertil 5 halvgamle bøge spredt på højen og tæt, uigennemtrængeligt løvkrat langs siderne. Kun hvor slagskyggen fra kæmpebøgen har forhindret kratvækst, er der græsdække. Beliggende højt i terrænet i ager. Tilgroet stor mergelgrav ved S-ende. Bør i høj grad saneres for skæmmende krat og kæmpebøgen bør restaureres, da dyssen er fuldt synlig for nordfra kommende færdsel på motortrafikvejen i V. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. I saneret udgave dog forventeligt meget monumental set fra vejen i V. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2006 Museal restaurering
Uspecificeret institution

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, dog er en af randstenene i nordsiden væltet ud.

Litteraturhenvisninger  (0)