Maglehøi
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Frederikssund

Sted- og lokalitetsnr.
010310-1

Fredningsnr.
292716

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)
Bæltedåsens indhold af dyreknogler er bestemt til at være: brudstykker af to hestetænder, adskillige knogler af væsel, et kloled af los (eller et andet kattedyr), et knoglefragment af et ikke nærmere bestemt ungt pattedyr, et stykke af luftrøret fra en fugl, flere slangehvirvler samt lidt brændt knogle, måske fra et menneske.

Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)
Den tang, som dækkede stenkisten, er bestemt til at være bændeltang.

Fredningstekst
"Maglehøj", 2,50 x 15 m, firkantet afpløjet; lidt tjørn.
Undersøgelsehistorie  (14)
1888 Zoologisk analyse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bæltedåsens indhold af dyreknogler er bestemt til at være: brudstykker af to hestetænder, adskillige knogler af væsel, et kloled af los (eller et andet kattedyr), et knoglefragment af et ikke nærmere bestemt ungt pattedyr, et stykke af luftrøret fra en fugl, flere slangehvirvler samt lidt brændt knogle, måske fra et menneske.

1888 Botanisk analyse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den tang, som dækkede stenkisten, er bestemt til at være bændeltang.

1888 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bæltedåsens indhold af dyreknogler er bestemt til at være: brudstykker af to hestetænder, adskillige knogler af væsel, et kloled af los (eller et andet kattedyr), et knoglefragment af et ikke nærmere bestemt ungt pattedyr, et stykke af luftrøret fra en fugl, flere slangehvirvler samt lidt brændt knogle, måske fra et menneske.

1888 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den tang, som dækkede stenkisten, er bestemt til at være bændeltang.

1888 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1888 udgravede museumsinspektør Vilhelm Boye gravhøjen Maglehøj ved Frederikssund. Ifølge ældre folk på egnen havde højen tidligere været større og omgivet af en kreds af store sten. Midt på højens bund fandtes en lille stenkiste dækket af en stor stenblok og derover af et lag tang og en stendynge. Graven havde på denne måde været så effektivt lukket, at den ved udgravningen var helt fri for jord. Bunden af kisten var brolagt, og herpå lå der brændte menneskeknogler, som oprindelig havde været indsvøbt i et uldent klæde. Sammen med de brændte ben lå der følgende bronzesager: en dobbeltknap, en kniv, en bøjlenål samt en bæltedåse, hvis låg var holdt fast med en træpind. Dåsen indeholdt følgende småting, der sandsynligvis skal tolkes som amuletter: tre små sten, et stykke svovlkis, et par bronzefragmenter, et stykke trækul, formentlig af bævreasp, en rønnekvist samt knogler og tænder af flere forskellige dyr.

1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Maglehøi, udgraven af mig [V.Boye] i 1888. (Musno. B 4092-95). Bevoksning: 1982: Græs

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Maglehøj", 2 1/2 x 15 m, firkantet afpløjet; lidt Tjørn.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 687/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 687/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bebyggelse tæt op til fredet høj.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Flad top. Støttemur ved S-højfod p.gr.a. vej. Mål: 2,7x16x15 m. Bevoksning: 1982: Græs

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
la Cour
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie
1889