Badstrup Taarnruin
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Allerød

Sted- og lokalitetsnr.
010313-20

Fredningsnr.
292834

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1199 e.Kr.)

Møntfund, Historisk Tid (dateret 1600 - 1699 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tinglæst 6.7.1848 (overdragelsesdokument) gælder matr. 1h. Tingl. 2.4.1940 øvrige matr.nr. Særlige betingelser: Grund- stykkerne må ikke bebygges mere. Sommerhuset på matr. nr. 1i skal fjernes inden 1.1.1942. Ejer: Nationalmuseet gælder kun matr.nr. 1h. Matr.nr. 1h: Badstruptårnet Ruinen af tårnet ligger ved den nordlige bred af Bastrup sø øverst på en skrænt, der falder imod søen. Omgivelserne er fredede iflg. kendelse. Øvrige matr.nr.: De nærmeste omgivelser til Badstrup tårn.
Undersøgelsehistorie  (14)
1848 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Ruinen af tårnet ligger ved den nordlige bred af Bastrup sø øverst på en skrænt, der flader imod søen. Omgivelserne er fredede iflg. kendelse.

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr. 1a. Her en Ruin, bygget ned i en Bakke, aldeles rund og 12 Alen i Diameter. Murene flere Alen tykke og opførte indvendig af jævne, tilhugne eller tilsavede, Sten ("Tuff"?), udvendig af Kampesten, som man desværre nu har begyndt paa at slaa i Stykker til Vejfyld. Om længere eller kortere Tid vil Ruinen forsvinde, naar der ikke skrides ind herimod. Bevoksning: 1982: Græs

1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Badstrup Taarnruin. Bevoksning: 1982: Græs

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tårnruin, Badstruptårnet. Ruin af rundt tårn med indvendig diameter på 8,5 m. Tårnet er bygget af sten, som indvendigt og nogle steder indvendigt er beklædt med tilhuggede sten af frådsten. Enkelte sten er faldet ned, fordi besøgende har gået på tårnets kant udenfor den opsatte trappe og platform. Enkelte løse sten er også kastet ned på tårnrummets bund. På nordsiden er enkelte af den indre murs sten løsnet og faldet ud af muren, fordi bindemidlet er mørnet. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret verdsligt bygningsværk fra 1100-tallet med en enestående beliggenhed. Bevoksning: 1982: Græs

1992 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/92-3737
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
Mønten er velbevaret hvid fra Christian IV, 1602 (FP 5114).

1992 Privat detektorbrug
Journal nr.: 12/92-3737
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
Fund af mønt (FP 5114).

2002 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-221-0034
KUAS, Fortidsminder

2003 Museal rekognoscering
Journal nr.: A0587
Folkemuseet
Dykkerrekognoscering i søen nedenfor tårnruinen. Resultatløs, dog var søbunden for størstedelen dækket af op til 1 meter tyk slam.

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 16/03306
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2015 Museal besigtigelse
Journal nr.: 16/03306
Kulturstyrelsen
Tilstandsvurdering 2016 af murværk mm af Bastrup

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)