Gamle Skæremølle Bro
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010401-36

Fredningsnr.
27295

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Gamle Skæremølle Bro Broen er muret med 2 skifter kampesten over en rundbuet tøndehvælving, der er sat af kileformede kampesten. Den måler i sin fulde dybde 7 meter. På begge sider mod vest og øst er åbredden reguleret ved dosseringer lagt af brede jævne kampesten, der løber tragtformet sammen mod brohvælvet. Renden under buen har form som en stenkiste flankeret af 2 smalle fortove dannet af flade heller. Brobuen har en spændvidde af 1,70 meter. Inderst ved fortovene ligger på begge sider en svær tømmerstok af eg, og denne bærer brobuens nederste skifte af store hugne kvadre. Vejbanen er grusbelagt, og der er 4 granitafmærkningssten. Fredningen omfatter den samlede brokonstruktion, derunder det stensatte bundløb og de tilstødende glaciser med de 4 granitafmærkningssten samt de nærmeste 5 meter på hver side af broen. Dette mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres, ombygges eller på nogen anden måde beskadiges. Henkastning af jord, sten og affald i åløbet må ikke finde sted. Ændringer i den nuværende vejbanes niveau og belægningsart (grus) må kun ske i samråd fredningsnævnet og rigsantikvaren. Vedligeholdelsespligten påhviler Asminderød-Grønholt kommune i henhold til sognerådskendelse af 24. juni 1965.
Undersøgelsehistorie  (4)
1970 Museal besigtigelse
Journal nr.: F2209/67
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Broen er muret med 2 skifter kampesten over en rundbuet tøndehvælving, der er sat af kileformede kampesten. Den måler i sin fulde dybde 7 meter. På begge sider mod vest og øst er åbredden reguleret ved dosseringer lagt af brede jævne kampesten, der løber tragtformet sammen mod brohvælvet. Renden under buen har form som en stenkiste flankeret af 2 smalle fortove dannet af flade heller. Brobuen har en spændvidde af 1,70 meter. Inderst ved fortovene ligger på begge sider en svær tømmerstok af eg, og denne bærer brobuens nederste skifte af store hugne kvadre. Vejbanen er grusbelagt, og der er 4 granitafmærkningssten. Fredningen omfatter den samlede brokonstruktion, derunder det stensatte bundløb og de tilstødende glaciser med de 4 granitafmærkningssten samt de nærmeste 5 meter på hver side af broen. Dette mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres, ombygges eller på nogen anden måde beskadiges. Henkastning af jord, sten og affald i åløbet må ikke finde sted. Ændringer i den nuværende vejbanes niveau og belægningsart (grus) må kun ske i samråd med fredningsnævnet og rigsantikvaren. Vedligeholdelsespligten påhviler Asminderød-Grønholt kommune i henhold til sognerådskendelse af 24. juni 1965.

1970 Tinglysning
Journal nr.: F2209/67
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helt som beskrevet på blå kort. ** Seværdighedsforklaring ** Ganske seværdig som typeeksempel, især på grund af den forholdsvist sjældne udformning af underførslen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)