Fredensborg
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010401-37

Fredningsnr.
27297

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Til matr.nr: "f" (offentlig gadejord) Muret bybrønd En svag kegleformet brønd, opført af gule buede teglsten. Brønden er ca. 4 m dyb, og vandspejlet ca. 1 m over bunden. Brøndens diameter er foroven ca. 1,80 m, og ved vandspejlet ca. 2,2 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen anden måde beskadiges.
Undersøgelsehistorie  (5)
1976 Tinglysning
Journal nr.: F53-355
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Muret bybrønd. En svag kegleformet brønd, opført af gule buede teglsten. Brønden er ca. 4 m dyb, og vandspejlet ca. 1 m over bunden. Brøndens diameter er foroven ca. 1,80 m, og ved vandspejlet ca. 2,2 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen anden måde beskadiges.

1976 Museal udgravning
Journal nr.: F54-151
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1976 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-355
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Brønden skjult af et cirkulært betondæksel og kan ikke ses. Beliggende i mindre græareal mellem lav brink i S og parkeringsplads (asfalteret) i N. Som objektet er nu, er det ikke til glæde for nogen. Det ville være bedre at omsætte brønden ved et rækværk samt at montere en jernrist over den, så hverken legende børn eller andet affald kan hældes ned. Mål: 4x2x2 m. ** Seværdighedsforklaring ** Aldeles useværdig i nuværende tilstand. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Givet til Keld B. Vesth med forslag om at han bygger en brøndkarm.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)