Afd.104
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Allerød

Sted- og lokalitetsnr.
010403-7

Fredningsnr.
282913

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
En smuk langdysse, orienteret i NNØ-SSV, ca. 31 m lang, 8 2/3 m bred ved midten. Med 4 små dyssekamre. Det nordlig- ste kammer har 2 side- og 2 endesten, ingen overligger. Det næst-nordligste har 2 sidesten, 1 endesten og 2 overliggere, hvoraf den ene ligger på plads. Det 3. kammer har 2 sidesten, 1 endesten, en flad overliggerligger væltet ud til siden. Det 4. kammer har 2 sidesten, 1 endesten, ingen overligger. 26 randsten, hvoraf en halv snes er oprejste. Bevokset med enkelte træer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse med 4 Steenkister; i Retningen Nord til NordøstSyd til Sydvest er den 94' lang; over Midten er den 26' bred. a. Den nordligste Steenkiste, der mangler Overligger, er Nord-Syd 4 7/12' lang; mod Nord er den 2', mod Syd 2 5/12' bred. Den bestaaer af 2 Side- og 2 Endestene. b. Den næstnordligste Kiste er Vest-Øst 5 1/2' lang og 1 5/6' bred ved Indgangen, foran hvilken der er 2 Gangstene, med en Brede af 2 1/2' mellem dem. Overliggeren er 6 1/4' lang, 3' bred og 3 1/6' tyk; et Stykke af den, 3 1/3' - 5' stort, er afhugget og bortvæltet. Den bestaaer af 2 Sidestene og 1 Endesten imod Vest. c. Den tredie Kiste er c. 5' lang i Vest-Øst, 2 1/4' bred mod Vest og 1 2/3' mod Øst. 2 Sidestene, 1 Endesteen mod Vest. d. Den sydligste Kiste er 6 1/3' lang i Vest-Øst, 3 1/12' bred mod Vest og 1 1/4' mod Øst. 2 Sidestene, 1 Endesteen mod Vest. Lige ned for Kisten c. ligger en Dæksteen, der er 3'8 1/2" og 3 1/4' i Tværmaal samt 1 7/12' tyk. Over en af de sydvestlige Randstene ligger en Stump, formeentlig af en Overligger. Der er 26 Randstene, hvoraf 13 ere opretstaaende. (Tegnet af E.Rondahl).

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En smuk Langdysse, orienteret i NNØ-SSV, ca. 31 m l., 8 2/3 m br. ved Midten. Med 4 smaa Dyssekamre. Det nordligste Kammer har 2 Side- og 2 Endesten, ingen Overligger. Det næstnordligste har 2 Sidesten, 1 Endesten og 2 Overliggere, hvoraf den ene ligger paa Plads. Det 3. Kammer har 2 Sidesten og 1 Endesten; en flad Overligger ligger væltet ud til Siden. Det 4. Kammer har 2 Sidesten, 1 Endesten, ingen Overligger. 26 Randsten, hvoraf en halv Snes Stykker er oprejste. Bevokset med enkelte Træer.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)