Egebæk Vang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010404-11

Fredningsnr.
263020

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Kronborg skovdistrikt Afd. 484a Granitplankebro. Broen er opført af utilhugne kampesten, og gennemløbet er ca. 1 m højt, og ca. 90 m bredt, og ca. 4,80 m langt. Over- liggeren er ca. 1,35 m lang. Fra hver af de 4 facadehjørner udgår lave ca. 1,30 m lange fløjmure, sat af 2 a 3 skifter rå kampesten, langs åløbet. Facadens samlede bredde er ca. 8,40 m. Vejpakningen over overliggeren er ca. 1,10 m høj. Langs siderne er rækværk af træ.
Undersøgelsehistorie  (3)
1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-1964
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1964
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Granitplankebro. Broen er opført af utilhugne kampesten, og gennemløbet er ca. 1 m højt, og ca. 90 cm bredt, og ca. 4,80 m langt. Overliggeren er ca. 1,35 m lang. Fra hver af de 4 facadehjørner udgår lave ca. 1,30 m lange fløjmure, sat af 2 til 3 skifter rå kampesten, langs åløbet. Facadens samlede bredde er ca. 8,40 m. Vejpakningen over overliggeren er ca. 1,10 m høj. Langs siderne er rækværk af træ.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)