Rostgårds kilde

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010404-12

Fredningsnr.
27308

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1741 - 1741 e.Kr.)
Fredningstekst

Kilde. Det rektangulære kildebassin er af granit og måler ca. 1,5 x 1 x 0,5 m og er udhugget i een sten. På østsiden er udhugget følgende indskrift: ROSTGARDUS LYMPHAM HANK ET REVENFELDA MINISTRANT På nordsiden er indhugget: IPSOS CHRISTERIO (?) FONTE PERENNIS AQVÆ: 1741. I kummen, der får vand fra en opmuret dyss "dysse" i skrænten bag bassinet, er der til sikring af vand- standen i nyere tid indsat et afløbsrør af jern. Kildeanlæg- get er ved Strandvejens vestside. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved behugning, bemaling eller be- handling med ætsende materialer eller på nogen anden måde forstyrres. Regulering. oprensning eller ændring af kilden og dens tilløb må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Forslag til oversættelse af indskriften: 1962 og 1968 enslydende: "Rostgaard og Revenfeld sørger for dette væld . Læsk dem, Christus, med stedserindende kildevand". 1969 en "fri oversættelse" "Rostgaard og Revenfeld skænker hermed Vandet i Haab om i det Hinsides at få skænket Livets Vand". 1985, adjunkt ved Espergærde gymnasium: "Rostgaard og Revenfeld skænker dette kildevand. O Christus, vederkvæg dem med det uforgængelige vands kilde".
Undersøgelsehistorie

1970 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1970 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Kilde. Det rektangulære kildebassin er af granit og måler ca. 1,5 x 1 x 0,5 m. og er udhugget i een sten. På østsiden er udhugget slægterne Rostgaards og Revenfelds våbenskjolde. På sydsiden er indhugget følgende indskrift: ROSTGARDUS LYMPHAM HANK ET REVENFELDA MINISTRANT. På nordsiden er indhugget: IPSOS CHRISTERIO (?) FONTE PERENNIS AQVÆ: 1741. I kummen, der får vand fra en opmuret "dysse" i skrænten bag bassinet, er der til sikring af vandstanden i nyere tid indsat et afløbsrør af jern. Kildeanlægget er ved Strandvejens vestside. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller på nogen beskadiges ved behugning, bemaling eller behandling med ætsende materialer eller på nogen anden måde forstyrres. Regulering, oprensning eller ændring af kilden og dens tilløb må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet på blå kort. Omgivelserne ændret (jvf. F 6608/75=F 53-139). Kilden sidder nu i nische i mur af kampestensbrud i cement, omgivet af bænke. Forpladsen er brolagt, og brolagte trapper fører herned fra fortovsniveau i N og S. Mod vejen er muren øverst forsynet med et autoværn i form af et kraftigt jernrækværk, af hensyn til trafikanternes opmærksomhed malet i kras rød farve. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. offentligt tilgængelig. Parkering ikke mulig på Strandvejen, men på villaveje i nogen afstand.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet ved nyberejsningen