Grønholt Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010405-2

Fredningsnr.
27296

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Gl. Grønholt og Tulstrup Vang, matr. nr. 1. Grønholt voldsted Voldstedet består af en ca. 15 x 15 m. stor indtil 5 m. høj nærmest kvadratisk banke med stejle sider omgivet af en ca. 4 m. bred, vandfyldt grav. En tømret bro fører over den østre grav, og i østskråningen er i fortsættelse heraf indsat trap- petrin af træ, der fører op til bankens ca. 8 x 8 m. plane top- flade. Voldstedet er græsklædt med enkelte gamle løvtræer. Det ligger i den østlige del af statsskoven Grønholt vang i skov- afdeling 295 umiddelbart vest for landevejen. Grænsen for det fredede areal følger til alle sider gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes. udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse el- ler henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at vedligeholde den spredte be- voksning af løvtræer på banken, men beplantning herudover må ikke finde sted. Oprensning af voldgraven samt forsætlig æn- dring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (5)
1884 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vest for den Vei, som fører fra Grønholt By ud til Fredensborg Chausseen, ligger det Voldsted, som Kong Frederik VII undersøgte ved at lade en korsformet Grav kaste gjennem det. Det er blevet opmaalt af Genremaler E.Rondahl og mig [V.Boye] og tegnet af førstnævnte. Voldstedets Facade imod Syd er fra Vest-Øst 91' lang. Voldstedets Facade imod Øst er fra Syd-Nord 88' lang. Voldstedets Facade imod Nord er fra Vest-Øst 97' lang. Voldstedets Facade imod Vest er fra Syd-Nord 95' lang. Foroven er Voldstedet imod Syd 64' langt. Foroven er Voldstedet imod Øst 62' langt. Foroven er Voldstedet imod Nord 64' langt. Foroven er Voldstedet imod Vest 59' langt. Tværmaalet i det gjennemgravede Kors udgjør 93' Øst-Vest og 97' Nord-Syd. Paa dets Nordvest Side er det høieste Punkt, hvor den lodrette Høide til Graven udgjør 16'. Paa alle fire sees tydelige Spor af den gamle Voldgrav. Paa den sydlige Side udgjør Gravens Brede: imod Vest 19', paa Midten 20', imod Øst 20'. Paa den østlige Side udgjør Gravens Brede: imod Nord 24', paa Midten 20', imod Syd 22'. Paa den nordlige Side udgjør Gravens Brede: imod Vest 18', paa Midten 18', imos Øst 18'. Paa den vestlige Side udgjør Gravens Brede: imod Syd 21', paa Midten 21', imod Nord 21'.

1970 Museal besigtigelse
Journal nr.: A.207/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Voldstedet består af en ca. 15 x 15 m. stor indtil 5 m. høj nærmest kvadratisk banke med stejle sider omgivet af en ca. 4 m. bred, vandfyldt grav. En tømret bro fører over den østre grav, og i søskråningen er i fortsættelse heraf indsat trappetrin af træ, der fører op til bankens ca. 8 x 8 m. plane topflade. Voldstedet er græsklædt med enkelte gamle løvtræer. Det ligger i den østlige del af statsskoven Grønholt vang i skovafdeling 295 umiddelbart vest for landevejen. Grænsen for det fredede areal følger til alle sider gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at vedligeholde den spredte bevoksning af løvtræer på banken, men beplantning herudover må ikke finde sted. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens samtykke.

1970 Tinglysning
Journal nr.: A.207/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)