Lappestens Batteri
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010407-12

Fredningsnr.
263012

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Marielyst slot, matr.nr. 1l og 4l. Lappestens batteri.
Undersøgelsehistorie  (5)
1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-1484
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53-1484
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Lappestens batteri.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Lappestens Batteri". Batteri bestående af et stjerneformet, lukket anlæg med vold og foranliggende grav. Batteriets samlede længde er ca 160 m (nv-sø) x 130 m (sv-nø). Voldene er 1,5 m-2 m høje og selve voldkronen er ca. 3 m bred. Ydersiden af voldene går direkt over i de foranlig- gende grave. Disse er ca.1,5 m dybe og måler i bredden 2,3 m ved bunden og ca. 9 m foroven. Gravene er fugtige og enkelt steder vandfyldte. Som helhed er anlægget godt bevaret, dog nogle steder lidt bedre en andre. Således er voldene bedst og klarest bevaret i batteriets nordvestlige del, mens de foranliggende grave er dybest og mest markante i den sydlige halvdel af anlægget. Den nordlige halvdel af batteriet er græsklædt og bevokset med løvtræer på voldene og krat i gravene, mens den sydlige halvdel henligger uplejet i løvskov med væltede træer o.lign. Inde i anlægget ligger Teknisk Museum, som har ødelagt et stykke af batteriets nordvestlige side. En vej og en vendeplads fører her frem til museet. På den modsatte side sker adgangen til museet via en træbro, som fører over både grav og vold i batteriets nordøstlige side. Mod syd henlig- ger batteriet som nævnt i skov, mens det indre af batteriet mod nord er græsklædt og har opstillet borde og stole. Her- udenfor støder en række villahaver op til batteriets nordøstlige side. Flere havejere bruger her gravene som kompstbunke. Anlægget ligger rundt om Teknisk Museum, hvortil der hører en stor P-plads. Det er et seværdigt anlæg som der bør gøres opmærksom på og opstilles innformationstavle om. ** Seværdighedsforklaring ** Interessant og velbevaret anlæg beliggende sammen med Teknisk Museum. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Matr.: Marielyst slot, matr.nr. 1l og 4l. Lappestens batteri. *** Nyberejsningstekst *** "Lappestens Batteri". Batteri bestående af et stjerneformet, lukket anlæg med vold og foranliggende grav. Batteriets samlede længde er ca 160 m (nv-sø) x 130 m (sv-nø). Voldene er 1,5 m-2 m høje og selve voldkronen er ca. 3 m bred. Ydersiden af voldene går direkt over i de foranlig- gende grave. Disse er ca.1,5 m dybe og måler i bredden 2,3 m ved bunden og ca. 9 m foroven. Gravene er fugtige og enkelt steder vandfyldte. Som helhed er anlægget godt bevaret, dog nogle steder lidt bedre en andre. Således er voldene bedst og klarest bevaret i batteriets nordvestlige del, mens de foranliggende grave er dybest og mest markante i den sydlige halvdel af anlægget. Den nordlige halvdel af batteriet er græsklædt og bevokset med løvtræer på voldene og krat i gravene, mens den sydlige halvdel henligger uplejet i løvskov med væltede træer o.lign. Inde i anlægget ligger Teknisk Museum, som har ødelagt et stykke af batteriets nordvestlige side. En vej og en vendeplads fører her frem til museet. På den modsatte side sker adgangen til museet via en træbro, som fører over både grav og vold i batteriets nordøstlige side. Mod syd henlig- ger batteriet som nævnt i skov, mens det indre af batteriet mod nord er græsklædt og har opstillet borde og stole. Her- udenfor støder en række villahaver op til batteriets nordøstlige side. Flere havejere bruger her gravene som kompstbunke. Anlægget ligger rundt om Teknisk Museum, hvortil der hører en stor P-plads. Det er et seværdigt anlæg som der bør gøres opmærksom på og opstilles innformationstavle om. ** Seværdighedsforklaring ** Interessant og velbevaret anlæg beliggende sammen med Teknisk Museum.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)