Hornbæk Plantage

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-1

Fredningsnr.
252925

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Runddysse, diameter 8-9 m, højde ca 0,5 m, med et ødelagt kam- mer med bortvæltet overligger. Kammeret synes at være oriente- ret i NNV-SSØ og at have bestået af 2 sten på hver af siderne og 1 for hver ende. 16 randsten.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Hornbæk Plantage ligge en Runddysse og en Langdysse. Runddyssen ligger omkring 200 Fod øst for Skovfogedboligen. Randstenene danne en Oval, som fra Nord-Nordvest har en Diameter paa 36 Fod; de ere næsten alle væltede om. Kamret er meget ødelagt. Det synes at have havt Kisteform og ligget i Retningen Nord-Nordvest til Syd-Sydøst; for hver Ende har der staaet een Steen, paa hver af Siderne to Stene. Den nordlige Endesteen og de to tilstødende Sidestene staae endnu paa deres Pladser. I den nordlige Ende er Kisten 2 1/2 Fod bred. Den store Overligger, som er væltet bort fra sin Plads, er 6 1/4 Fod lang og 4 Fod bred. (Aquarel-Prospect og Grundplan af A.P. Madsen, 2216 h og i [[1877]] i Museets Archiv.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, Diam. 8-9 m, H. ca. 1/2 m, med et ødelagt Kammer med bortvæltet Overligger. Kammeret synes at have været orienteret i NNV-SSØ og at have bestaaet af 2 Sten paa hver af Siderne og 1 for hver Ende. 16 Randsten.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Herredstegninger
Herredstegninger