Hornbæk Plantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-2

Fredningsnr.
252928

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, ca. 10 m lang, 5 m bred, med 18 randsten, hvoraf de fleste er væltet. Omtrent midt på dyssen ses en formentlig dæk- sten til kammer. Bevokset med et par buske.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I en Afstand af c. 8000 Fod ]syd[øst for Hornbæk By og 200 Fod nord for den fra Plantagen førende Vei til Strandveien ligger en Langdysse i Retningen Nordvest til Sydøst. Den er 37 Fod lang og over Midten 24 Fod bred. Den er omgivet med 18 Randstene; af hvilke de to nordligste ere de største; den høieste af disse rager 3 3/4 Fod op over Jorden. Omtrent midt paa Dyssen ligger i Retningen Syd-Sydøst en 4 3/4 Fod lang Steen, formeentlig Dækstenen til en lille Kiste. Ved Dyssens sydøstlige Ende ligge 7 Stene i Uorden. (Aquarel-Prospect og Grundplan af A.P.Madsen, 2216 m [[1877]], i Museets Archiv). Langs Strandveien 3-4 tvivlsomme Gravhøie.

1887 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, ca. 10 m l., 5 m br., med 18 Randsten, hvoraf de fleste er væltet. Omtr. midt paa Dyssen ses en formentlig Dæksten til et Kammer. Bevokset med et Par Buske.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)