Hornbæk Plantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-8

Fredningsnr.
252932

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, smukt hvælvet, velbevaret, diam. 15 m, højde 2 m, bevokset med graner.
Undersøgelsehistorie  (4)
1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, smukt hvælvet, velbevaret, Diam. 15 m, H. 2 m, bevokset med Graner.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, men bevokset med bøgetræer. Overfladen ujævn.

Litteraturhenvisninger  (0)