Hornbæk Plantage

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-9

Fredningsnr.
252937

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Til matr.nr: 1a afd. 12 Høj. 10 x 0,5 m. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3 smaa, lave, usikre Høje [sb 9A-9C], umiddelbart ved siden af hinanden, Diam. 6 m, H. 1/4-1/3 m, bevokset med Krat og Gran.

1982 Museal rekognoscering
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Planlagt dyrkning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj. 10 x 0,5 m. Træer i skov.

1982 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.