Hornbæk Plantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-9

Fredningsnr.
252939

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Til matr. nr: 1a afd. 12 Høj. 7 x 0,5 m. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (10)
1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3 smaa, lave, usikre Høje [sb 9A-9C], umiddelbart ved siden af hinanden, Diam. 6 m, H. 1/4-1/3 m, bevokset med Krat og Gran.

1951 Privat udgravning
Museum Nordsjælland
Richard Brøchner Larsen fik på en cykeltur gennem Hornbæk Plantage lyst til at se nærmere på de mange gravhøje. I en lille udgravet høj kunne han i skrænten se omrids af en urne. Den var ca. 1/3 fyldt med rensede brændte knoglerester. Der var i alt 3 urner. Overkanten af urne nr. 3 lå i urne 2. Urne 3 var så ødelagt af tidligere gravning, at den ikke kunne samles. Der var ikke noget gravgods, men i urne 1 og 3 kan det være fjernet tidligere. Ved urne 1 var der sat flade sten på højkant om den del af lerkarret, der sad inde i højen. Da finderen havde fjernet lerkarrene, stoppede han hullerne til igen, så udgravningen ikke kunne ses. Finderen har selv samlet de to bedst bevarede urner og rekonstrueret de manglende dele med udfyldning. Urnerne kan dateres til yngre bronzealder.

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1966
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Museal rekognoscering
Journal nr.: F53-1966
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Planlagt dyrkning
Journal nr.: F53-1966
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj. 7 x 0,5 m. Træer i skov.

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 4488/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4488/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4488/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Genstand givet til museum
Journal nr.: MNS50017
Helsingør Kommunes Museer
Efter finderens død overgav dennes bror samlingen som samlet enhed til Helsingør Kommunes Museer.

Litteraturhenvisninger  (0)