Hornbæk Plantage

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-11

Fredningsnr.
252926

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Anselig rundhøj, diameter 10-11 m, højde 1,75 m, med rævegrav. Bevokset med store graner på toppen.
Undersøgelsehistorie

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Rundhøj, Diam. 10-11 m, H. 1 3/4 m, med Rævegrav. Bevokset med store Graner paa Toppen.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, uden graner.