Hornbæk Plantage

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-13

Fredningsnr.
252923

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Rundhøj, diameter ca. 8 m, højde 0,5 m, bevokset med krat.
Undersøgelsehistorie

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, Diam. ca. 8 m, H. 0,5 m, bevokset med Krat.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2003 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
I forbindelse med anmeldelse af sten med skåltegn (sb. 75) blev det oplyst at højen var fejlafsat.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

252923 oversigt