Hornbæk Plantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-16

Fredningsnr.
252947

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skanse, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til ejeren: NST, NSJ, men ikke tinglyst: Høj. 0,8 x 9 m. I højens midte en 1,5 x 1,5 x 1 m stor nedgrav­ning. I hullets side og bund ses sten. Gennem højens NV-side ind til hullet en 1 m bred nedgravning.(Lige inden for højfoden i Ø et stort hul.
Undersøgelsehistorie  (3)
1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca 0,75 x 8 m. I Midten et stort Hul (tysk Befæstningsanlæg); her ses nogle ca 0,5 m store Sten.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)