Hornbæk Plantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-17

Fredningsnr.
252919

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Metal, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)
Genstand fra bronzestøbning i form af stykke af støbekage.

Depotfund, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Fredningstekst
En meget ødelagt langdysse, orienteret i Ø-V, ca. 25 m lang, 7-8 m bred, 0,25-0,75 m høj; flere randsten ses især på syd- siden. Omtrent ved midten en stor sten, antagelig sidesten til kammer. Nær Ø-enden ligger en stor sten, spaltet i 2 dele, antagelig en overligger.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Grus-/sandgravning
Journal nr.: 36/04
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal besigtigelse
Journal nr.: 36/04
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af bronzegenstande (depot?) ved en randsten.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En meget ødelagt Langdysse, orienteret i Ø-V, ca. 25 m l., 7-8 m br., 1/4-3/4 m h.; flere Randsten ses, især paa Sydsiden. Omtr. ved Midten en stor Sten, antagelig Sidesten til Kammer. Nær Ø-Enden ligger en stor, svær Sten, spaltet i 2 Dele, antagelig en Overligger.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)